Ακολουθία Παρασκευής 22.12.2017 | Ἁγ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας (Μ. Ὧραι Χριστουγέννων)

Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, Μεγάλων Ὡρῶν doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ.