Ακολουθία Παρασκευής 18.03.2016 | Α´ Χαιρετισμοί Θεοτόκου

Ἀκολουθία μικροῦ ἀποδείπνου, α´ στάσις χαιρετισμῶν doc & pdf.

(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν 24/3 παραμονῆς εὐαγγελισμοῦ)