Ακολουθία Παρασκευής 17.03.2017 | Γ´ Χαιρετισμοὶ Θεοτόκου

(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν 24, 25 Μαρτίου)
Ἀκολουθία μικροῦ ἀποδείπνου, γ´ στάσις χαιρετισμῶν doc & pdf.