Ακολουθία Παρασκευής 15.08.2014 | Κοίμησις τῆς Θεοτόκου

Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
15Αὐγουστιάτικα βοηθήματα δι᾿ ἐποχιακοὺς διαβαστὰς & παρακλήσεις ἐδῶ.
(Θεομητορικὸν Ἐξόδιον: Παρακλήσεις, Ἀκολουθία, Ἐγκώμια, Χαιρετισμοί).