Ακολουθία Παρασκευής 15.04.2016 | Ε´ Νηστειῶν (Ἀκάθιστος Ὕμνος)

Ἀκολουθία μικροῦ ἀποδείπνου, Ἀκάθιστος Ὕμνος doc & pdf.
(διάταξις σταθερά)