Ακολουθία Παρασκευής 10.03.2017 | Β´ Χαιρετισμοὶ Θεοτόκου

(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν 24, 25 Μαρτίου)
Ἀκολουθία μικροῦ ἀποδείπνου, α´ στάσις χαιρετισμῶν doc & pdf.