Ακολουθία Παρασκευής 08.04.2016 | Δ´ Χαιρετισμοί Θεοτόκου

Ἀκολουθία μικροῦ ἀποδείπνου, δ´ στάσις χαιρετισμῶν doc & pdf.