Ακολουθία Παρασκευής 03.03.2017 | Α´ Χαιρετισμοὶ Θεοτόκου

(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν παραμονῆς Εὐαγγελισμοῦ)
Ἀκολουθία μικροῦ ἀποδείπνου, α´ στάσις χαιρετισμῶν doc & pdf.