Ακολουθία Παρασκευής 01.07.2016 | Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ ἐκ Ῥώμης

Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ.