Ακολουθία Παρασκευής 01.04.2016 | Γ´ Χαιρετισμοί Θεοτόκου

Ἀκολουθία μικροῦ ἀποδείπνου, γ´ στάσις χαιρετισμῶν doc & pdf.