Ακολουθία Κυριακής 30.06.2013 | Α´ Ματθαίου (Ἁγίων Πάντων & Σύναξις 12 Ἀποστόλων)

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.

Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.