Ακολουθία Κυριακής 29.09.2013 | ΙΔ´ (Β´ Λουκᾶ)

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Καὶ ἐπιτεταγμένη σύνθεσις συνήθους διατάξεως ἀντιφώνων Κυριακῆς ἐδῶ.
Καὶ διατύπωσις ἀέναος διὰ τὴν πλήρη ψαλμώδησιν τῶν κανόνων ἐν τῷ ὄρθρῳ.