Ακολουθία Τετάρτης 25.03.2015 | Εὐαγγελισμὸς Θεοτόκου

Ἀκολουθία 25ης Μαρτίου, ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς, doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ (ἀπὸ Σύνδ. Ἱεροψ. Βόλου).
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ΑΒΓΔ.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Μαρτυρία ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως 1821 ὑπὸ τοῦ Π.Π. Γερμανοῦ, ἐδῶ.
Διακήρυξις (ἀνεξαρτησίας) τῆς Α´ Ἐθνοσυνελεύσεως ἐν Ἐπιδαύρῳ (1822) ἐδῶ.
Ἱστορικὰ περὶ τῆς ἐθνεγερσίας, ἐδῶ. Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη ἐδῶ.