Ακολουθία Κυριακής 25.01.2015 | ΙΕ´ Λουκᾶ

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Βίος ἠχητικὸς τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου ἐδῶ. Λόγοι με´ (45) τοῦ ἰδίου ἐδῶ.
*
ἀναλυτικὸ εὑρετήριο γιὰ τὸ ἑλληνικὸ κείμενο τῆς κριτικῆς ἐκδόσεως Ἀββᾶ Ἰσαὰκ 
τοῦ Σύρου Λόγοι Ἀσκητικοί, Mount Athos, Iviron monastery, (2012), σὲ pdf, ἐδῶ.