Ακολουθία Κυριακής 24.03.2013 | Α´ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας)

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ΑΒ & Γ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἡμετέρου ἱστοχώρου ἐδῶ, περὶ νηστείας ΑΒΓΔ & Ε.
Κείμενα διάφορα περὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ΑΒΓΔΕ & Στ.
Ἱεροὶ Κανόνες τῶν Συνόδων ἐδῶ. Συνοδικὸν Οἰκουμενικῆς Ζ´ Συνόδου ἐδῶ.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Ἔτι δὲ καὶ Σύναξις τῆς Παναγίας Παντανάσσης ἐν Σικίνῳ, ἐδῶἐδῶ κι ἐδῶ.
*
Ταινία τεκμηριώσεως «Ἱ.Μ. Ἁγ. Ἰω. Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σερρῶν» ἐδῶ.
Δίαυλος ὀπτοκινημάτων (βίντεο), ποικίλου καὶ ἀξιολόγου περιεχομένου ἐδῶ.