Ακολουθία Κυριακής 24.02.2013 | ΙϚ΄ Λουκά (Τελώνου & Φαρισαίου)

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενον & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Ἕτερα σχετικὰ τοῦ Τριῳδίου κείμενα ἐξ ἱστοχώρου nektarios.grἐδῶ & ἐδῶ.
Ἔτι δὲ ἐργονομικὸς τρόπος ἀναρτήσεως ἠχητικῶν ἐπὶ τοῦ ἠχονέφους ἐδῶ.