Ακολουθία Κυριακής 23.11.2014 | ΚΔ´ (Θ´ Λουκᾶ)

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἡμερολόγια ἔτους 2015 ἀπὸ ΚομοτηνήΣέρρες 1+2ἩράκλειοΛασίθιΠάφο.
Δείγματα ἀναρτήσεων ἐπὶ ἠχονέφους Grooveshark ἐδῶἐδῶἐδῶἐδῶ κι ἐδῶ.