Ακολουθία Κυριακής 23.10.2016 | ΙΗ´ (Ϛ´ Λουκᾶ)

Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Ἰακώβου (πρωτότυπον κείμενον, νεοελληνικὴ ἀπόδοσις ἐδῶ.