Ακολουθία Κυριακής 23.06.2013 | Τῆς Πεντηκοστῆς

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Ἐν τῷ αὐτῷ ἐγγράφῳ, ἕπεται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ Πεντηκοσταρίου ἐδῶ. Κανόνες Συνόδων ἐδῶ.
*
Κείμενα περὶ τῆς Πεντηκοστῆς ἐκ τοῦ ἱστοχώρου http://www.nektarios.gr:
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ – Λόγος περὶ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς (νεοελλ.)
Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου – Εἰς τὴν Πεντηκοστήν (ἀπόσπασμα)
Leonid Ouspensky – Ἡ εἰκόνα στὸ φῶς τῆς ὀρθόδ. ἑρμηνείας (Πεντηκοστή)
Καλλίστου Γουέαρ ἐπισκ. Διοκλείας – Εἰς τὴν Πεντηκοστήν (ἀπόσπασμα)
Ἀμβρoσίου Ἱερομονάχου Λαυριώτου – Λόγος εἰς τὴν Ἁγίαν Πεντηκοστήν