Ακολουθία Κυριακής 23.03.2014 | Γ´ Νηστειῶν

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἐπιπλέον Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ἐδῶἐδῶἐδῶἐδῶἐδῶ & ἐδῶ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, περὶ νηστείας ΑΒΓΔ & Ε.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.

*
Ἁγία Γραφὴ & λειτουργικὰ κείμενα σὲ ἐφαρμογὴ γιὰ συσκευὲς iPhone/iPad ἐδῶ.