Ακολουθία Κυριακής 23.02.2014 | Ἀπόκρεω

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενον & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Ἕτερα σχετικὰ τοῦ Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶἐδῶἐδῶ & ἐδῶ.
Ἐπιπλέον ΑΒ & παραστάσεις ἐξ ἑσπερίας ἐδῶ. Ταινία Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Χριστοῦ.