Ακολουθία Κυριακής 21.04.2013 | Ε´ Νηστειῶν (Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἡμετέρου ἱστοχώρου ἐδῶ, περὶ νηστείας ΑΒΓΔ & Ε.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ. Ἀκάθιστος ν. ἔκδοσις ἐδῶ. Ὁσία Μαρία Αἰγυπτία ἐδῶ.