Ακολουθία Κυριακής 20.07.2014 | Ϛ´ Ματθαίου

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

* * *
Ἀνακοίνωσις διαθέσεως μουσικῶν κειμένων & ἠχογραφήσεων
15 Ἰουλίου 2014

Τὸ Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος»,
ἱδρυθὲν ὑπὸ τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου,
ἐκκινεῖ τὴν δωρεὰν τακτικὴν δημοσίευσιν
τῆς ἐθελοντικῆς προσφορᾶς ἑνὸς ἀδελφοῦ ἱεροψάλτου
διὰ τὴν ἑκάστοτε ἐπερχομένην Κυριακήν,
ἤτοι συντεταγμένων φυλλάδων περιεχουσῶν
ἅπαντα τὰ ψαλλόμενα εἰς μουσικὴν σημειογραφίαν,
καθὼς καὶ ἅπαντα τὰ ἀναγινωσκόμενα.
Ἐπιπλέον παρέχονται καὶ αἱ ἠχογραφήσεις
βάσει τῶν ὁποίων συνετάχθησαν αἱ μουσικαὶ καταγραφαί,
κατὰ τὸ ὕφος τῆς ὀψίμου πατριαρχικῆς παραδόσεως.
Ψάλλει ὁ μακ. ἄρχων πρωτοψάλτης ΜΧΕ, Θρασύβουλος Στανίτσας.
Περισσότερα στοιχεῖα ἐδῶ.