Ακολουθία Κυριακής 17.08.2014 | Ι´ Ματθαίου

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Νέος σύνδεσμος καὶ μεθ᾿ ἑκάστην Κυριακήν, διαγραφὴ τῶν ἀναρτωμένων ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
15Αὐγουστιάτικα βοηθήματα δι᾿ ἐποχιακοὺς διαβαστὰς & παρακλήσεις ἐδῶ.
(Θεομητορικὸν Ἐξόδιον: Παρακλήσεις, Ἀκολουθία, Ἐγκώμια, Χαιρετισμοί).