Ακολουθία Κυριακής 14.06.2015 | Β´ Ματθαίου (& Προφήτου Ἐλισσαίου)

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Προφήτου Ἐλισσαίου ἐδῶ καὶ ἐδῶ.
Μητροπολίτου Προικοννήσου Ἰωσήφ, Σύναξις Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἐδῶ.
*
Παρατίθενται καὶ σύνδεσμοι πρὸς μελέτην τῶν εἰδικῶν φυλλάδων τῆς ἡμέρας:
14 Ἰουνίου. Ἀκολουθία πανηγυρικὴ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου Ἐλισσαίου ἐδῶ.
Μουσικὰ τῆς ὡς ἄνω ἀκολουθίας προφήτου Ἐλισσαίου, προσόμοια καὶ ἰδιόμελα.
Β´ Ματθαίου. Ἀκολουθία πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαλαμψάντων Ἁγίων ἐδῶ.