Ακολουθία Κυριακής 11.01.2015 | Μετὰ τὰ Φῶτα

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Συνοπτικὸν Ἱστορικὸν Ἱ. Μ. Ἀββᾶ Θεοδοσίου ἐδῶ. Φωτο Ἁγίων Τόπων ἐδῶ.