Ακολουθία Κυριακής 10.03.2013 | Των Απόκρεω

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ΑΒΓ & Δ.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Ἕτερα σχετικὰ Τριῳδίου ἐξ ἱστοχώρου www.nektarios.gr ἐδῶἐδῶἐδῶ & ἐδῶ.
Ταινίαι «Βαλαάμ, τὸ ἀρχιπέλαγος τῶν μοναχῶν» & «Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Χριστοῦ».