Ακολουθία Κυριακής 09.04.2017 | Βαΐων

Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, (ἀναγνώσματα) Λειτουργίας, Λυχνικοῦ doc & pdf.
(σταθερὰ πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου εἰς τὰ Βαΐα, ἐδῶ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, περὶ νηστείας Α, Β, Γ, Δ & Ε.
Ὑμνοι Τριῳδίου, ἠχογραφήματα πατριαρχικά, ἐδῶ. Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ.
πρωτ. Αλέξανδρος Σμέμαν – Μεγάλη Σαρακοστή, Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα, ἐδῶ.