Ακολουθία Κυριακής 09.03.2014 | Α´ Νηστειῶν

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, περὶ νηστείας ΑΒΓΔ & Ε.
Κείμενα διάφορα περὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ΑΒΓΔΕΣτΖΗ & Θ.
Ἱεροὶ Κανόνες τῶν Συνόδων ἐδῶ. Συνοδικὸν τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐδῶ.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Ἔτι δὲ καὶ Σύναξις Παναγίας Παντανάσσης ἐν νήσῳ Σικίνῳ, ἐδῶἐδῶ κι ἐδῶ.
Βίος ἔμμετρος τῶν ἁγ. Μ´ Μαρτύρων, ὑπὸ Δανιὴλ ἱερομ. Κατουνακιώτου ἐδῶ.