Ακολουθία Κυριακής 09.02.2014 | ΙϚ´ Λουκᾶ (Τελώνου & Φαρισαίου)

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενον & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Ἕτερα σχετικὰ τοῦ Τριῳδίου κείμενα ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ & ἐδῶ.
Καὶ δεῖγμα ἐργονομικοῦ τρόπου ἀναρτήσεως ἠχητικῶν ἐπὶ τοῦ ἠχονέφους ἐδῶ.