Ακολουθία Κυριακής 08.05.2016 | Θωμᾶ

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Ἐκτάκτως διὰ τὴν παροῦσαν ἀνάρτησιν, σύνδεσμος καταφορτώσεως ἐδῶ.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ Πεντηκοσταρίου ἐδῶ. Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ.
Σχετικὴ ὁμιλία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου «Ἐγκαίνια τιμᾶσθαι» ἐδῶ.
Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τὴν Καινὴν Κυριακὴν & εἰς τὸν Ἀπ.Θωμᾶν ἐδῶ.