Ακολουθία Κυριακής 06.04.2014 | E´ Νηστειῶν

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, περὶ νηστείας ΑΒΓΔ & Ε.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ. Ἱκετήριος Ἀκαθίστου ἐδῶ. Ὁσία Μαρία Αἰγυπτία ἐδῶ.

*
Ἁγία Γραφὴ & λειτουργικὰ κείμενα σὲ ἐφαρμογὴ γιὰ συσκευὲς iPhone/iPad ἐδῶ.