Ακολουθία Κυριακής 03.09.2017 | IΓ´ Ματθαίου

Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Ἑτέρα ἐκδοχὴ ἀκολουθιῶν διὰ τὴν ἑορτὴν τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων
τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.