Ακολουθία Κυριακής 01.12.2013 | ΚΓ´ (ΙΔ´ Λουκᾶ)

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Περὶ ἀκολουθίας τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου ἐδῶ.
[Τῇ β´ τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου (19 Νοε 1991 π.ἡ.) ἡ ἐν Ἄθῳ κοίμησις].
Εἰκόνεςwww.porphyrios.gr > Εἰκονοθήκη > Εἰκόνες > Εικόνες Αγίων εκτενείς > Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης