Ακολουθία Κυριακής 01.11.2015 | ΚΒ´ (Ε´ Λουκᾶ) [Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας]

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.