Ακολουθία Κυριακής 01.03.2015 | Α´ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας)

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, περὶ νηστείας ΑΒΓΔ & Ε.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Κείμενα διάφορα περὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ΑΒΓΔΕΣτΖΗ & Θ.
Ἱεροὶ Κανόνες τῶν Συνόδων ἐδῶ. Συνοδικὸν τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐδῶ.
Συντεταγμένη φυλλάδα κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν ἐδῶ & ἐφετινὰ μηναίου ἐδῶ.
Καὶ ἀντίστοιχος συνήθης ἀκολουθία Σαββάτου Α´ Νηστειῶν πρωΐ doc & pdf.