Ακολουθία Κυριακής 01.02.2015 | ΙϚ´ Λουκᾶ (Τελώνου & Φαρισαίου)

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
ἀναλυτικὸν εὑρετήριον διὰ τὸ ἑλληνικὸν κείμενον τῆς κριτικῆς ἐκδόσεως: Ἀββᾶ
Ἰσαὰκ 
τοῦ Σύρου Λόγοι Ἀσκητικοί, Ἱ. Μονὴ Ἰβήρων Ἁγ. Ὄρους, (2012), pdf, ἐδῶ.