Ακολουθία Δευτέρας 20.06.2016 | Ἁγίου Πνεύματος

Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια-ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν μηνολογίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.