Ακολουθία Δευτέρας 06.01.2014 | Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συμπεριλαμβάνεται ἅπασα ἡ διάταξις τοῦ τελουμένου Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ κι ἐδῶ.